HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Podešavanje memorijske kartice kao interne memorije

Kada ubacite memorijsku karticu koja nije korišćena na HTC 10, kartica će fabrički biti instalirana kao prenosiva memorija.

Ako je memorijska kartica nova ili nema sadržaj koji želite da zadržite, memorijsku karticu možete da formatirate da je koristite kao internu memoriju za HTC 10.
Važno:
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Memorija.
  2. Pod Prenosna memorija dodirnite Settings icon pored naziva memorijske kartice.
  3. Dodirnite Formatiraj kao ugrađenu > Izbriši i formatiraj > Formatiraj.
  4. Pratite uputstva na ekranu da premestite aplikacije koje ste instalirali, kao i njihove podatke, iz memorije telefona na memorijsku karticu.
Savet: Ako više ne želite da koristite memorijsku karticu kao internu memoriju, možete ponovo formatirati karticu kao prenosivu memoriju. Pre nego što to učinite, uverite se da su sve aplikacije i podaci sa kartice premešteni nazad u memoriju telefona. Pogledajte Premeštanje aplikacija između memorije telefona i memorijske kartice.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?