HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Prva podešavanja HTC 10 uređaja

Kada prvi put uključite HTC 10 — ili nakon što obavite fabričko resetovanje — potrebno je da zadate podešavanja.
Važno: Ako imate podatke sa prethodnog HTC telefona koje želite da kopirate, prvo kreirajte rezervnu kopiju podataka sa telefona pre nego što počnete sa podešavanjem HTC 10. Za uputstva idite na htc.com/support, a zatim kliknite na Rezervna kopija i prenos.
 1. Ako želite da upravljate svojim uređajem govorom, uključite TalkBack pritiskom i zadržavanjem dva prsta na prvom ekranu dok ne čujete poruku, a zatim zvučni signal.

  Ili, ako slučajno omogućite TalkBack, pratite uputstva na ekranu da biste ga isključili.

 2. Izaberite sistemski jezik koji želite da koristite, pročitajte i saglasite se sa uslovima korišćenja, izaberite vašu Internet vezu i prijavite se na svoj Google nalog.
 3. Na ekranu sa pitanjem o tome koji sa kog uređaja želite da obnovite, učinite nešto od sledećeg:
  • Ako ste kreirali rezervnu kopiju vašeg starog telefona pomoću Google naloga, dodirnite naziv telefona. Dodirnite da biste izabrali aplikacije za instalaciju, a zatim dodirnite Obnovi.
  • Ako želite da pokrenete osvežavanje, dodirnite Ne obnavljaj.
 4. Na ekranu Google usluge proverite da li je opcija Kreiranje rezervne kopije na Google disku uključena da automatski kreira rezervnu kopiju podataka sa HTC 10. Takođe je preporučljivo da opcije pod Lokacija i Održavanje uređaja budu uključene.
 5. Podesite aplikaciju Google Assistant ili uradite to kasnije. Za više detalja, posetite support.google.com/assistant/.
 6. Prijavite se na svoj HTC nalog da biste koristili iste prijavne akreditive za HTC usluge, kao što su Teme i HTC Sense Companion.
 7. Dodirnite Podešavanje otiska prsta da biste dodali otisak prsta i koristili ga za otključavanje vašeg telefona. Pogledajte Skener otiska prsta za detalje.
 8. Pratite ostala uputstva da biste završili podešavanje svog telefona.
Napomena: Neke funkcije koje se povezuju na Internet, kao što su službe prema mestu gde se nalazite ili automatsko sinhronizovanje onlajn naloga, mogu prouzrokovati dodatne troškove za prenos podataka. Kako biste izbegli nekontrolisani promet podataka, isključite navedene funkcije u Podešavanjima. Za više informacija o uslugama određivanja lokacije, pogledajte Podešavanja lokacije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?