HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Postavljanje Pametnog zaključavanja

Koristite Pametno zaključavanje kao alternativan način za otključavanje telefona, u slučaju da zaboravite svoju lozinku, PIN ili šemu. Podesite Pametno zaključavanje da biste otključili svoj telefon kada telefon prepoznaje vaše lice ili glas.

Takođe možete da ga podesite da telefon drži otključanim u određenim situacijama, na primer kada je telefon uz vas a vi se nalazite na pouzdanoj lokaciji.

 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Bezbednost.
 2. Dodirnite Pametno zaključavanje.
  Važno: Potrebno je da podesite zaključavanje ekrana da biste mogli da koristite Pametno zaključavanje. Ako niste postavili zaključavanje ekrana, dodirnite Zaključavanje ekrana. Ovo će biti vaš alternativni metod za zaključavanje ekrana.
 3. Potvrdite zaključavanje ekrana.
 4. Odaberite da li ćete telefon otključavati preko prepoznavanja glasa ili lice ili ćete držati telefon otključan kada je:
  • Nosite telefon
  • Na pouzdanoj ste lokaciji kao što je vaša kuća ili kancelarija
  • Telefon je povezan na pouzdan uređaj, kao što je vaš Bluetooth sat ili sistem za automobil
 5. Pratite uputstva na ekranu, a zatim pritisnite da biste se vratili na ekran Bezbednost.
 6. Pod stavkom Bezbednost uređaja, dodirnite Settings icon sa desne strane ili Zaključavanje ekrana, dodirnite Automatski zaključaj, a zatim navedite vreme neaktivnosti do zaključavanja ekrana.
Da bi Pametno zaključavanje učinili još pouzdanijim i sigurnijim kada se koristi prepoznavanje lica, možete uvežbati HTC 10 da prepoznaje vaše lice u različitim situacijama, npr. kad nosite naočare ili imate bradu.

Dodirnite Pametno zaključavanje, potvrdite zaključavanje ekrana i dodirnite Lice kojem verujem > Poboljšanje određivanja lica. Pratite uputstva na ekranu.

Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?