HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Biranje obaveštenja koja će se prikazivati na futroli telefona

Podesite vrstu obaveštenja o aplikacijama koja želite da vidite na svom telefonu—što uključuje Pošta, Poruke, Telefon i još mnogo toga.
Važno: Možda će biti potrebno da ubacite telefon u futrolu i da onda dva puta dodirnite futrolu da biste aktivirali ili prikazali aplikaciju Ice View.
  1. Na početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ice View.
  2. Dodirnite Upravljanje obaveštenjima za Ice View.
  3. Odaberite koja obaveštenja aplikacija želite prikazati ili sakriti.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?