HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Podešavanje podrazumevane jačine zvuka

  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore i dodirnite Podešavanja > Zvuk i obaveštenje.
  2. Kliznite trake za jačinu zvuka za svaki tip izvora zvuka.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?