HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Slanje tekstualne poruke (SMS)

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
 2. Dodirnite .
 3. Unesite ime kontakta ili broj telefona u polje Za.
 4. Dodirnite područje gde piše Dodaj tekst ili vaš potpis ako ste ga podesili.
 5. Unesite svoju poruku.
 6. Dodirnite da biste poslali poruku.
Napomena:
 • Dodirnite da biste sačuvali poruku kao skicu.
 • Broj znakova jedne tekstualne poruke je ograničen (prikazano iznad ). Ako prekoračite limit, Vaša tekstualna poruka biće dostavljena kao jedna, ali će se naplatiti kao više tekstualnih poruka.
 • Tekstualna poruka će automatski postati multimedijalna poruka ako unesete e-mail adresu primaoca, ako zadate predmet poruke, priključite prilog ili napišete veoma dugu poruku.

Odgovaranje na poruku

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
 2. Dodirnite kontakt (ili telefonski broj) za prikaz razmene poruka sa navedenim kontaktom.
 3. Dodirnite područje gde piše Dodaj tekst ili vaš potpis ako ste ga podesili.
 4. Unesite svoju poruku.
 5. Dodirnite .

Korišćenje skice poruke

Ako se prebacite na korišćenje druge aplikacije ili primite dolazni poziv dok kreirate tekstualnu poruku, ona će se automatski sačuvati kao skica.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Poruke.
 2. Odaberite skicu poruke, zatim dodirnite Dalje.
  Savet: Kako biste videli sve skice na jednom mestu, dodirnite , a zatim dodirnite Filtriraj > Skice.
 3. Dodirnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?