HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Selfiji

Poboljšavanje izgleda kože opcijom Šminka uživo

Poboljšajte izgled svoje kože pre snimanja autoportreta. Šminka uživo koriguje vašu kožu u realnom vremenu.
Važno: Šminka uživo je onemogućen kada je uključen automatski HDR.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Prebacite se na režim Selfi fotografija. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja na drugi.
 3. Ako ne vidite Šminka uživo traku za podešavanje na ekranu tražila, dodirnite da biste otvorili klizni meni, a zatim dodirnite .
 4. Za promenu nivoa korekcije, povucite klizače za podešavanje.
Savet: Sledeći put kada želite da snimite selfije bez korišćenja Šminka uživo, dodirnite da biste otvorili klizni meni, a zatim dodirnite da biste isključili Šminka uživo.

Automatsko snimanje selfija

Da snimite selfi, nemojte se pomerati ili se jednostavno nasmešite! Potrebno je samo uključiti navedenu opciju u podešavanjima kamere.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Prebacite se na režim Selfi fotografija. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
 3. Dodirnite za otvaranje menija.
 4. Dodirnite Podešavanja > Opcije kamere.
 5. Odaberite opciju Auto selfi snimak, a zatim dodirnite van kliznog menija da biste ga zatvorili.
 6. Pozirajte i namestite se na prikazu ekrana tražila.
 7. Za automatsko snimanje selfija, pogledajte prednju kameru, pa zatim:
  • Budite mirni dok beli okvir na ekranu tražila ne promeni boju u zeleno.
  • Ili se nasmešite. Smešite se nekoliko sekundi dok se ne napravi snimak.

Snimanje selfija pomoću glasovnih komandi

Možete lako da snimite fotografiju ili video selfi koristeći glasovne komande. Potrebno je samo uključiti navedenu opciju u podešavanjima kamere.
Napomena: Navedena opcija nije dostupna za sve uređaje.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Prebacite se na režim Selfi fotografija ili Selfi video. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
 3. Dodirnite za otvaranje menija.
 4. Dodirnite Podešavanja > Opcije kamere.
 5. Odaberite opciju Snimanje glasovnom komandom, a zatim dodirnite van kliznog menija da biste ga zatvorili.
 6. Pozirajte i namestite se na prikazu ekrana tražila.
 7. Pogledajte prednju kameru, pa zatim:
  • Recite Ptičica ili Snimi za snimanje selfija.
  • Recite Akcija ili Snimaj za snimanje selfi videa.
Savet: Takođe, možete koristiti glasovne komande sa glavnom kamerom. Prebacite se na način rada Foto, a zatim odaberite opciju Snimanje glasovnom komandom u podešavanjima kamere.

Snimanje fotografija pomoću tajmera

Kada koristite tajmer, aplikacija Kamera odbrojava vreme pre nego što snimi fotografiju. Možete sami odabrati vreme za odbrojavanje.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Odaberite stanje snimanja koje želite koristiti. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
 3. Dodirnite za otvaranje menija.
 4. Dodirnite Tajmer da podesite vreme za odbrojavanje.
 5. Kako biste pokrenuli tajmer, dodirnite . Kamera će snimiti fotografiju nakon odbrojavanja.

Promena ugla za selfije

Želite li da ugao snimanja selfija bude identičan onom koji vidite na ekranu tražila?
 1. Prebacite se na režim Selfi fotografija. Da biste saznali kako da se prebacite sa jednog načina rada snimanja na drugi, pogledajte Odabir načina snimanja.
 2. Dodirnite za otvaranje menija.
 3. Dodirnite Podešavanja > Opcije kamere.
 4. Opcija Sačuvaj obrnute selfije mora biti izabrana.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?