HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Diktafon

Koristite aplikaciju Diktafon kako biste snimili informacije tokom predavanja, intervjua ili kako biste kreirali vlastiti govorni dnevnik.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Diktafon.
  2. Držite mikrofon u blizini izvora zvuka.
  3. Dodirnite kako biste započeli snimanje govora.
    Napomena: Aplikacija Diktafon može biti aktivna u pozadini dok Vi koristite svoj HTC 10 za druge svrhe, osim u slučaju kada otvorite neku drugu aplikaciju koja takođe koristi audio-funkcije.
  4. Dodirnite da zaustavite snimanje.
Za reprodukovanje govornog isečka, dodirnite .
Savet: Za reprodukovanje govornog isečka, dodirnite . Pritisnite i držite govorni isečak da biste videli opcije za deljenje, da biste ga podesili kao ton zvona i još mnogo toga.

Omogućavanje snimanja zvuka visoke rezolucije

Želite da napravite snimke sa kristalno čistim zvukom?Snimite zvučne zapise sa zvukom visoke rezolucije.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Diktafon.
  2. Dodirnite > Podešavanja > Format kodiranja i odaberite Kvalitet visoke rezolucije (FLAC).
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?