HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Snimanje video-zapisa

 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Prebacite se na režim Video. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
 3. Ako ste spremni da započnete snimanje, dodirnite .
 4. Menjajte fokus na drugi objekat ili oblast jednostavnim dodirom na ekranu tražila. Možete da promenite i ekspoziciju tako što ćete dodirnuti i prevući nagore i nadole po ekranu.
 5. Dodirnite taster blica radi paljenja ili gašenja blica kamere.
 6. Dodirnite kako biste zaustavili snimanje, a zatim dodirnite kako biste ga nastavili.
 7. Da zaustavite snimanje, dodirnite .

Podešavanje rezolucije video-zapisa

 1. Prebacite se na režim Video.
 2. Dodirnite za otvaranje menija.
 3. Dodirnite Kvalitet, pa odaberite rezoluciju video-zapisa.

Uključivanje zvuka visoke rezolucije

Snimite video-zapise, uključujući i video selfije, sa zvukom visoke rezolucije.
Važno:
 • Zvuk visoke rezolucije je dostupan samo ako ste video kvalitet podesili na HD (720p) ili viši.
 • Kada koristite zvukom visoke rezolucije, ne možete da pauzirate dok snimate video-zapis.
 1. Prebacite se na režim Video.
 2. Dodirnite za otvaranje menija.
 3. Dodirnite Zvuk visoke rezolucije da biste uključili zvuk visoke rezolucije.
 4. Ako ste spremni da započnete snimanje, dodirnite .
 5. Da zaustavite snimanje, dodirnite .
Video-zapisi snimljeni sa zvukom visoke rezolucije se čuvaju kao MKV formatu datoteke (Matroska video).

Snimanje fotografije za vreme snimanja video-zapisa—VideoPic

 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
 2. Prebacite se na režim Video. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
 3. Dodirnite za početak snimanja.
 4. Dok snimate, dodirnite kad god želite snimiti fotografiju.
 5. Dodirnite da zaustavite snimanje.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?