HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Primanje poziva

Kada imate dolazni poziv, pojaviće se ekran dolaznog poziva.
Savet: HTC 10 će automatski podesiti jačinu zvuka tona zvona ako su Tiho zvonjenje u ruci i Džepni režim izabrani u meniju Podešavanja > Zvuk i obaveštenje.

Prihvatanje ili odbijanje poziva

Uradite nešto od sledećeg:
  • Dodirnite Prihvati ili Odbij.
  • Ako ste postavili zaključavanje ekrana, povucite ili prema gore.

Utišavanje tona zvona bez odbijanja poziva

Uradite nešto od sledećeg:
  • Pritisnite tastere za SMANJENJE JAČINE ZVUKA ili POVEĆANJE JAČINE ZVUKA.
  • Pritisnite taster NAPAJANJE.
  • Postavite HTC 10 na ravnu površinu tako da je okrenut prema dole.
    Napomena: Ako je opcija Okretanje za utišavanje u Podešavanja > Zvuk i obaveštenje postavljena na Utišaj jednom, HTC 10 će i dalje zvoniti kada bude bilo naknadnih dolaznih poziva.

Odgovor na propušteni poziv

Ako imate propušten poziv, u statusnoj traci će se pojaviti ikona propuštenog poziva.

  1. Povucite i otvorite Panel sa obaveštenjima i pogledajte ko Vas je zvao.
  2. Za uzvraćanje poziva, dodirnite Uzvrati poziv.

Ako imate više propuštenih poziva, dodirnite obaveštenje o propuštenom pozivu za otvaranje kartice Istorija poziva.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?