HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje stanja štednje energije

Režim štednje električne energije pomaže u povećanju radnog veka baterije. Smanjuje se upotreba nekih funkcija telefona koje crpe energiju, poput usluga lokacije i mobilnog prenosa podataka.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite Baterija.
  3. Dodirnite opciju Ušteda energije Uklj./Isklj., kako biste uključili ili isključili stanje štednje energije.

    Da biste podesili kada da se uključi ovaj režim, dodirnite Štednja energije, izaberite opciju Automatski uključi štednju energije kada je baterija ispod nivoa koji sam zadao, a zatim izaberite nivo energije baterije.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?