HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Uključivanje ili isključivanje nekih funkcija sa HTC Ice View

Takođe možete da obavite brze radnje na futroli telefona, kao što su pokretanje ili otkazivanje tajmera ili uključivanje i isključivanje baterijske lampe.
 1. Obavite jednu od sledećih radnji:
  • Otvorite aplikaciju Sat, a zatim idite na karticu Tajmer. Podesite tajmer, a zatim dodirnite Pokreni.
  • Otvorite aplikaciju Diktafon, a zatim pokrenite snimanje.
  • Otvorite aplikaciju Baterijska lampa, a zatim uključite baterijsku lampu.
 2. Zatvorite futrolu telefona.

  Evo nekih brzih radnji koje možete uraditi:

  • Kada vidite obaveštenje o tajmeru na futroli telefona, kliznite nadole na Odustani da biste otkazali alarm.

   Ako treba ponovo da pokrenete tajmer, kliznite nagore na Tajmer, a zatim otvorite futrolu. Ovo će ponovo otvoriti aplikaciju Sat.

  • Da biste pauzirali snimanje glasa, dvaput dodirnite futrolu telefona, a zatim kliznite nadole na Zaustavi snimanje glasa. Kliznite nagore na da biste nastavili snimanje.

   Da biste zaustavili snimanje glasa, dvaput dodirnite futrolu telefona, a zatim kliznite nadole na Zaustavi snimanje glasa dva puta.

  • Da biste isključili baterijsku lampu, dvaput dodirnite futrolu telefona, a zatim kliznite nadole na Baterijska lampa. Kliznite nagore na Baterijska lampa isklj da biste je ponovo uključili.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?