HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Obaveštenja

LED za obaveštenje

Obaveštavajuća LED dioda svetleće:
 • Zelenim svetlom kada je HTC 10 povezan sa mrežnim adapterom ili računarom i baterija je do kraja napunjena.
 • Isprekidanim zelenim svetlom kada postoji obaveštenje koje morate proveriti.
 • Narandžastim svetlom kada se baterija puni.
 • Isprekidanim narandžastim svetlom kad je baterija na veoma niskom nivou.

Odaberite kad želite da obaveštavajuća LED dioda svetli

Možete odabrati kad želite da obaveštavajuća LED dioda svetli i za koje aplikacije kad imate nova obaveštenja.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore i dodirnite Podešavanja > Zvuk i obaveštenje.
 2. Dodirnite Napredno.
 3. U okviru Obaveštenja, dodirnite Trepćući LED za obaveštenja. Odaberite želite li da obaveštavajuća LED dioda svetli uvek ili samo kad je ekran isključen.
Savet: U drugim aplikacijama proverite podešavanja kako biste saznali imaju li opciju uključivanja LED diode.

Panel sa obaveštenjima

Obaveštavajuće ikone Vas informišu o porukama, događajima u kalendaru, alarmima i aktivnostima u toku, kao što su podaci koji se preuzimaju.
Kada dobijete novo obaveštenje, možete otvoriti Panel sa obaveštenjima radi kontrole kakvo ste obaveštenje ili kakvu ste novu informaciju dobili.
Za otvaranje Panela sa obaveštenjima, povucite prst sa vrha prema dnu ekrana.

Ili samo prevucite nadole bilo gde na Početnom ekranu.

 • Dodirnite obaveštenje da biste otvorili odgovarajuću aplikaciju.
 • Kako biste zatvorili panel Obaveštenja, proklizite prstom prema gore ili dodirnite taster za zatvaranje.
 • Razmaknite dva prsta po obaveštenju da biste ga proširili i videli više detalja ili proverite da li ima više grupisanih obaveštenja u njemu. Spojite dva prsta po obaveštenju da biste ga ponovo smanjili.
 • Neka obaveštenja Vam omogućuju da odmah reagujete. Na primer, dodirnite obaveštenje o propuštenom pozivu da uzvratite poziv ili odgovorite SMS-om.
 • Ako imate više obaveštenja, listajte prema dole kako biste ih sve pregledali.
 • Da biste zatvorili sva obaveštenja, dodirnite Obriši sve.
 • Možete da promenite aplikaciju za koju želite da primite obaveštenja, kao i da odložite neka obaveštenja da biste ih privremeno ukloniti. Pogledajte Upravljanje obaveštenjima aplikacija.

Upravljanje obaveštenjima aplikacija

Možete izabrati tipove obaveštenja aplikacija za utišavanje, blokiranje ili zamenu podešavanja Ne uznemiravaj.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore i dodirnite Podešavanja > Zvuk i obaveštenje.
 2. Dodirnite Napredno.
 3. Pod Obaveštenjima, dodirnite Obaveštenje, a zatim dodirnite aplikaciju čija obaveštenja želite da prilagodite.

  Takođe možete pritisnuti i zadržati obaveštenje na panelu Obaveštenja ili zaključanom ekranu da biste videli podešavanja obaveštenja koja možete da prilagodite.

 4. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. pored opcije koju želite da prebacite.
Podešavanja za obaveštenja aplikacija primenjuju se na obaveštenja na panelu Obaveštenja i zaključanom ekranu.

Odlaganje obaveštenja

Možete da odložite obaveštenja da biste ih privremeno uklonili sa statusne trake i panela obaveštenja.
 1. Prevucite nadole od vrha ekrana da biste otvorili panel Obaveštenja.
 2. Polako prevucite obaveštenje nalevo ili nadesno, a zatim dodirnite .
 3. Dodirnite , a zatim izaberite koliko dugo želite da odložite obaveštenje.
Odloženo obaveštenje se ponovo pojavljuje na statusnoj traci ili na panelu obaveštenja čim se vreme odlaganja završi.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?