HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

nano SIM kartica

Koristite standardnu nano SIM karticu. Modifikovana kartica koja je deblja od standardne nano SIM kartice se neće pravilno uklopiti u ležište i može oštetiti mesto za karticu.
Image warning against using a modified SIM card.

Ubacivanje nano SIM kartice

  1. Držite telefon licem nadole.
  2. Ubacite vrh alata za izbacivanje koji ste dobili uz telefon (ili malu savijenu ukosnicu) u rupu na ležištu za izbacivanje nano SIM kartice.
  3. Gurnite vrh do kraja rupe dok se ležište ne izbaci, a zatim izvucite ležište napolje.
  4. Stavite nano SIM karticu u ležište sa kontaktima okrenutim nagore i isečenim uglom prema spolja.
  5. Ubacite ležište nazad u otvor.

Izbacivanje nano SIM kartice

Važno: Pre vađenja kartice, ne zaboravite da isključite HTC 10.
  1. Držite telefon licem nadole.
  2. Ubacite vrh alata za izbacivanje koji ste dobili uz telefon (ili malu savijenu ukosnicu) u rupu na ležištu za izbacivanje nano SIM kartice.
  3. Gurnite vrh do kraja rupe dok se ležište ne izbaci.
  4. Izvucite ležište i izvadite nano SIM karticu.
  5. Prazno ležište obavezno vratite nazad u otvor.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?