HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kontrolisanje reprodukcije muzike sa futrole telefona

Reprodukujte pesmu na svom telefonu, a zatim zatvorite futrolu telefona da biste videli kontrole za reprodukciju.
  1. Dok se pesma reprodukuje u aplikaciji Google Play Muzika a futrola telefona je zatvorena, dvaput dodirnite futrolu da biste probudili ekran.

    Videćete kontrole za reprodukciju prikazane na futroli.

  2. Možete da uradite sledeće:
    • Dodirnite ili proklizajte nadole po da biste pauzirali reprodukciju. Dodirnite ili proklizajte nagore po da biste nastavili reprodukciju.
    • Dodirnite ili proklizajte udesno po da biste prešli na prethodnu pesmu. Dodirnite ili proklizajte ulevo po da biste prešli na sledeću pesmu.
    • Pritisnite dugmad JAČINA ZVUKA da biste podesili jačinu zvuka.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?