HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Premeštanje aplikacija na memorijsku karticu

Kada Vam ponestaje prostora u memoriji telefona, možete da premestite svoju preuzetu aplikaciju i njene podatke na memorijsku karticu ako je kartica postavljena kao interna memorija.

Ako morate da ponovo formatirate memorijsku karticu, pobrinite se da premestite svaku aplikaciju i njene podatke na memoriju telefona pre formatiranja kartice.

Važno: Unapred instalirane aplikacije se ne mogu premeštati. Neke aplikacije trećih strana koje ste preuzeli i instalirali u memoriji telefona takođe mogu da vam de dozvole da ih premestite na memorijsku karticu.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Memorija.
  2. Dodirnite Ugrađena deljena memorija, a zatim dodirnite Druge aplikacije ako želite da premestite aplikaciju iz memorije telefona na memorijsku karticu.

    Ili dodirnite naziv vaše memorijske kartice, a zatim dodirnite Aplikacije ukoliko treba da premestite aplikaciju sa memorijske kartice u memoriju telefona.

  3. Dodirnite aplikaciju koju želite da premestite.
  4. Dodirnite Promeni, a zatim dodirnite mesto na koje želite da je premestite.
  5. Dodirnite Premesti.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?