HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Upućivanje poziva pomoću Pametno biranje

Možete ili direktno uneti broj ili upotrebiti funkciju Pametno biranje za brzo upućivanje poziva. Pametno biranje traži i poziva kontakt koji je sačuvan/sinhronizovan ili se nalazi u listi poziva.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu telefona da otvorite aplikaciju Telefon.
 2. Unesite broj telefona ili prve znakove imena kontakta da biste videli kontakte koji najviše odgovaraju pretrazi.
 3. Da biste videli sve brojeve i kontakte koji odgovaraju, dodirnite broj (na primer, 8 rezultata).
 4. Dodirnite kontakt koji želite pozvati.
  Savet:
  Ako broj telefona ima dodatni broj, nakon povezivanja sa glavnom linijom, dodirnite i birajte dodatni broj.

Upućivanje poziva glasom

Nazovite nekoga ne koristeći ruke, već samo svoj glas.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu telefona da otvorite aplikaciju Telefon.
 2. Dodirnite .
 3. Recite ime kontakta koji želite nazvati. Recite „Pozovi[ime osobe u imeniku]​“‍.
 4. Sledite uputstva na ekranu da biste uputili poziv.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?