HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Pošta

Aplikacija za Pošta služi za čitanje, slanje i organizovanje e-pošte sa jednog ili više naloga e-pošte koje ste postavili na vašem telefonu. Saznajte više o Pošta tako što ćete otići na http://www.htc.com/rs/support/apps/mail/.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?