HTC 10‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Pokretanje kamere sa futrole telefona

Aplikaciju Kamera možete da otvorite i koristite direktno na futroli telefona.

  1. Podignite telefon u uspravan položaj.
  2. Odmah dva puta kliznite nadole po futroli telefona.
    Napomena: Dužina klizanja prstom mora biti veća od 3 cm.
  3. Snimite fotografiju ili video-zapis iz futrole.

Problemi sa pokretanjem kamere?

Ako ne možete da pokrenete aplikaciju Kamera sa futrole telefona, proverite da li su uključene opcije Otvori Kameru kada je ekran isključen i Otvori Kameru sa Ice View početne strane.
  1. Na početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ice View.
  2. Izaberite opcije Kameru kada je ekran isključen i Otvori Kameru sa Ice View početne strane.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?