HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Instaliranje ažuriranja sa Google Play Store

Većina aplikacija se ažurira sa poboljšanjima i popravkama putem Google Play Store. Možete ručno ažurirati aplikacije ili odrediti da Vaš telefon automatski preuzima i instalira ažuriranja za aplikacije kada su ona dostupna.
  1. Sa početnog ekrana prevucite nagore, a zatim pronađite i dodirnite Play Store.
  2. Dodirnite za otvaranje menija.
  3. Dodirnite Moje aplikacije i igrice.
  4. Na kartici Ažuriranja, videćete listu aplikacija koje imaju dostupna ažuriranja.
  5. Dodirnite Ažuriraj pored aplikacije koju želite da ažurirate.
    Savet: Dodirnite Ažuriraj sve ako želite da ažurirate sve aplikacije.
Savet: U Google Play Store, dodirnite > Podešavanja > Automatsko ažuriranje aplikacija kako biste odabrali način na koji će se Google Play Store ažurirati.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?