HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Instaliranje digitalnog sertifikata

Koristite digitalne sertifikate kako biste omogućili pristup HTC 10 VPN-u ili zaštićenim Wi‍-Fi mrežama, kao i da biste osigurali autentifikaciju onlajn zaštićenih servera. Iste informacije možete dobiti od svog administratora mreže ili ih preuzeti sa Internet stranica koje zahtevaju autentifikaciju.
Važno:
  • Pre instaliranja sertifikata, potrebno je dodeliti PIN ili lozinku zaključanom ekranu.
  • Neke aplikacije, poput Vašeg pretraživača ili e-maila, omogućuju Vam da instalirate navedene sertifikate unutar aplikacije. Pogledajte deo Pomoć u aplikaciji za više informacija.
  1. Sačuvajte datoteku sertifikata u glavnoj fascikli HTC 10 ili na vašoj memorijskoj kartici.
  2. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Bezbednost.
  3. Dodirnite Šifriranja i akreditivi > Instalacija sa SD kartice.
  4. Pretražite sertifikat i odaberite ga.
    Napomena: Dodirnite za pregled memorijske kartice.
  5. Unesite ime sertifikata i odaberite kako će se koristiti.
  6. Dodirnite U redu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?