HTC 10‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Uključivanje ili isključivanje bedževa ikona

Neke aplikacije mogu da prikažu tačku kada imaju obaveštenja, možete da izaberete da prikažete ili sakrijete tačku na ikonama aplikacija.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore i dodirnite Podešavanja > Zvuk i obaveštenje.
  2. Dodirnite Napredno.
  3. Pod Obaveštenjima, dodirnite Obaveštenja, a zatim dodirnite aplikaciju koju želite da prilagodite.
  4. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. pored opcije Dozvoli bedž ikone radi uključivanja ili isključivanja.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?