HTC 10‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Režim rukavica

Uključite način rada sa rukavicama, tako da ekran na dodir preciznije reaguje kada nosite rukavice.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Prikaz, gestovi i tasteri.
  2. Pored opcije Režim rukavica dodirnite prekidač Uklj./Isklj. da biste uključili ili isključili opciju.

    Kada je način rada sa rukavicama uključen, moći ćete da vidite gde ste dodirnuli ekran.

Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?