HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Režim rukavica

Uključite način rada sa rukavicama, tako da ekran na dodir preciznije reaguje kada nosite rukavice.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Prikaz, gestovi i tasteri.
  2. Pored opcije Režim rukavica dodirnite prekidač Uklj./Isklj. da biste uključili ili isključili opciju.

    Kada je način rada sa rukavicama uključen, moći ćete da vidite gde ste dodirnuli ekran.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?