HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Saveti za produžavanje trajanja baterije

Trajanje energije baterije nakon punjenja zavisi od toga kako koristite svoj HTC 10. Probajte neke od ovih saveta kako bi se povećao vek baterije.

Korišćenje funkcije upravljanja napajanjem

 • Uključite način rada Štednja električne energije i Ekstremni režim štednje električne energije u meniju Podešavanja.
 • Praćenje upotrebe baterije može Vam pomoći u utvrđivanju funkcija koje najviše troše energiju, pa možete odabrati šta u vezi sa tim želite učiniti. Za više pojedinosti, pogledajte Provera potrošnje baterije.

Upravljanje vezama

 • Isključite bežične veze, kao što su mobilni prenos, Wi‍-Fi ili Bluetooth, kada ih ne koristite.
 • GPS uključite samo onda kada treba precizno da odredite lokaciju, na primer, kada koristite aplikacije kojima je za rad potrebna lokacija ili koje služe za navigaciju. Pogledajte Podešavanja lokacije.
 • Uključite opciju Režim aviona samo kad Vam nije potrebna veza sa Internetom i kada ne želite primati pozive i poruke.

Upravljanje ekranom

Smanjenje svetline, ostavljanje ekrana da „spava​“‍ kada se ne koristi i jednostavno korišćenje pomažu pri uštedi energije baterije.

 • Smanjite osvetljenje ekrana kada vam nije potrebno. Pogledajte Osvetljenje ekrana.
 • Postavite isključivanje ekrana za kraće vreme. Pogledajte Postavljanje vremena do gašenja ekrana.
 • Nemojte koristiti živu pozadinu za Početni ekran. Animirani efekti su lepi za pokazivanje drugima, ali opterećuju bateriju.

  Menjanje pozadinske slike u jednobojnu, crnu pozadinu, takođe, može pomoći. Što je manje boje prikazano na ekranu, manje se opterećuje baterija. Pogledajte Podešavanje pozadine vašeg početnog ekrana.

Upravljanje aplikacijama

 • Optimizacija baterije pomaže da se produži vreme trajanja baterije. Pogledajte Optimizacija baterije za aplikacije.
 • Instalirajte najnovija ažuriranja softvera i aplikacija. Neka ažuriranja ponekad poboljšavaju upotrebu baterije.
 • Uklonite ili deaktivirajte aplikacije koje nikad ne koristite.

  Mnoge aplikacije pokreću procese ili sinhronizuju podatke u pozadini, čak i kada ih ne upotrebljavate. Ako postoje aplikacije koje Vam više ne trebaju, obrišite ih.

  Ako je aplikacija unapred instalirana i ne može se obrisati, još možete sprečiti njen neprekidan rad ili sinhronizovanje podataka tako što ćete je deaktivirati. Pogledajte Isključivanje aplikacija.

Ograničavanje pozadinskog sinhronizovanja i procesa prenosa podataka

Pozadinsko sinhronizovanje i procesi prenosa podataka mogu veoma opteretiti bateriju ukoliko imate veliki broj aplikacija koje ih koriste. Preporučljivo je ne dozvoljavati aplikacijama da često sinhronizuju podatke. Odredite kojim aplikacijama se može postaviti manja učestalost sinhronizacije ili ručna sinhronizacija.

 • U Podešavanjima dodirnite Nalozi i sinhronizacija i proverite koje se vrste podataka sinhronizuju na vašim onlajn nalozima. Kada baterije počne ponestajati, privremeno onemogućite sinhronizaciju nekih podataka.
 • Ako imate puno e-mail naloga, pokušajte da smanjite učestalost sinhronizovanja nekih od njih.

  Ukoliko koristite aplikaciju HTC pošta, izaberite nalog, dodirnite > Podešavanja > Sinhronizacija, pošalji i primi, a zatim prilagodite podešavanja pod Raspored sinhronizacije.

 • Kada ne putujete sa jednog mesta na drugo, sinhronizujte vremensku prognozu samo na Vašoj trenutnoj lokaciji umesto u svim Vašim navedenim gradovima. Otvorite aplikaciju Vremenska prognoza, zatim dodirnite da izmenite i uklonite nepotrebne gradove.
 • Mudro izaberite vidžete.

  Neki vidžeti konstantno sinhronizuju podatke. Razmislite o uklanjanju onih koji nisu važni sa Vašeg Početnog ekrana.

 • U prodavnici Google Play Store, dodirnite > Podešavanja, a zatim dodirnite Automatsko ažuriranje aplikacija > Nemojte automatski ažurirati aplikacije ako vam je prihvatljivo ručno ažuriranje aplikacija iz prodavnice Google Play Store.

Ostali saveti

Kako biste uštedeli još energije, pokušajte sledeće:

 • Smanjite jačinu zvuka tona zvona i medija.
 • Smanjite upotrebu vibracija i zvukova. U Podešavanjima dodirnite Zvuk, zatim odaberite zvukove koji vam nisu potrebni i onemogućite ih.
 • Proverite podešavanja aplikacija kako biste pronašli još opcija koje Vam omogućavaju da uštedite energiju baterije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?