HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kontaktiranje sa osobom

  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
  2. Dodirnite fotografiju kontakta (ne ime), pa odaberite kako želite komunicirati sa tom osobom.
    Savet: Za više načina komunikacije sa Vašim kontaktima, dodirnite ikonu ispod slike kontakta.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?