HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Poboljšanje RAW fotografija

Nakon snimanja RAW fotografija, u aplikaciji Fotografije možete da poboljšate kontrast i detalje.
  1. Na početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Fotografije.
  2. Pronađite i dodirnite RAW fotografiju koju želite da poboljšate.

    RAW fotografije su označene ikonom na sličici.

  3. Dodirnite dugme Uredi fotografiju, a zatim dodirnite RAW Poboljšanje.
  4. Dodirnite za prebacivanje između fotografija pre i posle izmena.
  5. Dodirnite dugme Prihvati kada završite.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?