HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Uređivanje Vaših fotografija

 1. Na početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Fotografije.
 2. Dodirnite sličicu fotografije da biste je prikazali na celom ekranu.
 3. Dodirnite dugme Uredi fotografiju, a zatim učinite nešto od navedenog:
  • Dodirnite da biste podesili svetlinu, boju i još mnogo toga.
  • Dodirnite da biste primenili filter na fotografiju.
  • Dodirnite da biste rotirali ili opsekli fotografiju.
 4. Dok vršite uređivanje, pritisnite i zadržite fotografiju da biste izmene na njoj uporedili sa originalom.
 5. Kada završite podešavanja, dodirnite Sačuvaj.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?