HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Preuzimanje aplikacija sa Interneta

Možete preuzimati aplikacije direktno sa Internet stranica.
Važno: Aplikacije koje ste preuzeli sa Internet stranica mogu biti iz nepoznatih izvora. Radi zaštite HTC 10 uređaja i vaših ličnih podataka, preporučujemo da preuzimate samo sa Internet stranica u koje imate poverenja.
  1. Otvorite Internet pretraživač i idite na Internet stranicu gde možete preuzeti željenu aplikaciju.
  2. Otvorite preuzetu aplikaciju ako se od vas zatraži, dodirnite Podešavanja, a zatim uključite Dozvoli sa ovog izvora.
  3. Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali i otvorili aplikaciju.
Važno: Da biste pregledali dozvole za instalaciju za instalirane aplikacije, idite na Podešavanja > Aplikacije, a zatim dodirnite Menu button > Konfiguriši aplikacije > Poseban pristup aplikaciji > Instaliraj nepoznate aplikacije. Dodirnite aplikaciju, a zatim omogućite ili onemogućite opciju Dozvoli sa ovog izvora.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?