HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Podešavanje veličine prikaza

Promenite veličinu stavki i fontova na ekranu da biste ih lakše videli.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Prikaz, gestovi i tasteri.
  2. Dodirnite Veličina prikaza.
  3. Dodirnite ili , ili prevucite klizač da biste povećali ili smanjili veličinu fontova ili stavki na ekranu.
Savet: Precuvite ulevo ili udesno iznad Pregleda da biste videli stvarni izgled izabrane veličine prikaza.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?