HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Isključivanje aplikacija

Aplikacije, čak i kada se ne koriste često, mogu raditi u pozadini i preuzimati podatke. Ako aplikacija ne može biti obrisana, možete je deaktivirati.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Aplikacije.
  2. Odaberite aplikaciju, zatim dodirnite Deaktiviraj.
Savet: Takođe možete pritisnuti i zadržati aplikaciju na Početnom ekranu ili na ekranu Aplikacije, dodirnuti , a zatim dodirnuti Onemogući.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?