HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Pozivanje sa dodatnim brojem

Za preskakanje govornih pitanja kada birate dodatni broj, učinite nešto od navedenog:
  • Nakon pozivanja glavnog broja, pritisnite i držite * . Broju koji birate dodaje se zarez (,). Unesite dodatni broj, a zatim dodirnite taster za pozivanje. Bićete povezani sa glavnom linijom, a zatim sa dodatnim brojem.
  • Nakon pozivanja glavnog broja, pritisnite i držite # kako biste dodali tačku sa zapetom (;). Unesite dodatni broj nakon unošenja tačke sa zapetom, a zatim dodirnite taster za pozivanje. Nakon spajanja na glavnu liniju, dodirnite Šalji kako biste pozvali dodatni broj.

Možete sačuvati telefonske brojeve sa dodatnim brojem u aplikaciji Ljudi.

Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?