HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Grupe kontakata

Razvrstajte prijatelje, porodicu i kolege u grupe kako biste mogli lako poslati poruku ili e-mail celoj grupi. Dodali smo i Čestu grupu, gde se automatski čuvaju kontakti koje najčešće zovete ili koji zovu Vas.

Takođe, možete sinhronizovati grupe u HTC 10 sa grupama na Vašem Google nalogu.

Pravljenje grupe kontakata

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
 2. Na kartici Grupe, dodirnite .
 3. Unesite naziv grupe, a zatim dodirnite > Dodaj kontakt u grupu.
 4. Odaberite kontakte koje želite dodati, a zatim dodirnite Sačuvaj.
 5. Kada odaberete kontakte za grupu, dodirnite Sačuvaj.

Slanje poruke ili e-maila grupi

Napomena: Svaka poruka koju pošaljete biće naplaćena. Na primer, ako šaljete poruku grupi od pet ljudi, biće Vam naplaćeno pet poruka.
 1. Na kartici Grupe dodirnite grupu kojoj želite poslati poruku ili e-mail.
 2. Idite na karticu Radnje grupe.
 3. Odaberite želite li poslati poruku ili e-mail.

Uređivanje grupe kontakata

 1. Na kartici Grupe pritisnite i držite grupu, a zatim dodirnite Uredi grupu.
 2. Možete da uradite sledeće:
  • Promeniti naziv grupe. Možete promeniti samo naziv onih grupa koje ste Vi napravili.
  • Dodati nove kontakte u grupu. Dodirnite > Dodaj kontakt u grupu.
  • Uklonite kontakte iz grupe.
  • Preuredite članove grupe. Prevucite na kraj imena kontakta da biste ga premestili na novi položaj.
 3. Dodirnite Sačuvaj.

Uklanjanje grupa kontakata

 1. Na kartici Grupe, dodirnite > Uredi grupe.
 2. Odaberite grupe kontakata koje želite ukloniti. Možete da uklonite samo grupe koje ste vi kreirali.
 3. Dodirnite Sačuvaj.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?