HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Povezivanje na VPN

Dodajte virtuelne privatne mreže (VPN), tako da se možete povezivati i pristupati izvorima unutar zaštićenih lokalnih mreža, kao što je mreža Vaše firme ili kućna mreža.

Pre povezivanja HTC 10 u svoju lokalnu mrežu, možda će od Vas biti zatraženo da:
 • Instalirate sigurnosni sertifikat.
 • Unesete svoje podatke za prijavu.
 • Preuzmete i instalirate određenu VPN aplikaciju ako se povezujete na osiguranu mrežu firme. Obratite se svom administratoru mreže za pojedinosti.

HTC 10 mora, takođe, prvo uspostaviti Wi‍-Fi vezu ili vezu prenosa podataka pre nego što budete mogli da pokrenete VPN vezu.

Dodavanje VPN veze

Važno: Prvo je potrebno postaviti zaključavanje ekrana PIN-om, lozinkom ili šablonom pre korišćenja akreditacije i postavljanja VPN-a.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Dodirnite Više > VPN , a zatim dodirnite .
 3. Unesite VPN podešavanja i uredite ih pomoću informacija koje Vam je dao mrežni administrator.
 4. Dodirnite Sačuvaj.

Povezivanje na VPN

 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
 2. Dodirnite Više > VPN.
 3. Dodirnite VPN mrežu na koju se želite povezati.
 4. Unesite svoje podatke za pristup, pa dodirnite Spoj. Kada ste spojeni, oznaka koja ukazuje na povezanost sa VPN mrežom pojaviće se među obaveštenjima na statusnoj traci.
Za prekidanje VPN veze, dodirnite VPN vezu, a zatim dodirnite Prekini vezu.
Zatim, možete otvoriti Internet pretraživač kako biste pristupili mreži.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?