HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Izbor scene

Umesto ručnog podešavanja postavki kamere, možete da odaberete režim scene sa unapred definisanim podešavanjima koji najviše odgovara okruženju koje snimate.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Pro. Za više informacija, pogledajte Odabir načina snimanja.
  3. Dodirnite , a zatim odaberite podešenu scenu. Odaberite:
    • prilikom snimanja noćnog pejzaža, kao što su obrisi grada ili ulica sa uličnim osvetljenjem. Držite kameru stabilno prilikom snimanja fotografije da biste postigli najbolje rezultate.
    • prilikom snimanja objekta koji se brzo kreće, kao što su sportske aktivnosti vaše dece ili automobil koji se kreće.
    • prilikom snimanja objekta, kao što je cvet ili insekt, izbliza.
  4. Ako ste spremni da napravite fotografiju, dodirnite .
Ako morate ručno da podesite scenu i sačuvate je kao novu podešenu scenu, pogledajte Ručno podešavanje postavki kamere .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?