HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Odabir načina snimanja

Odaberite način snimanja za snimanje fotografija ili video-zapisa. Kamera na HTC 10 razdvaja režime snimanja po kategorijama tako da možete brzo da pronađete režim koji želite.
  1. Dodirnite za otvaranje menija.

    Takođe možete kliznuti udesno od leve ivice u horizontalnoj orijentaciji ili nadole od gornje ivice u vertikalnoj orijentaciji.

  2. Prelistajte meni da biste videli dostupne režime snimanja.
  3. Odaberite način snimanja koji želite koristiti.
  4. Za brzo prebacivanje između prednje i glavne kamere, dodirnite na ekranu tražila.
  5. Možete brzo da se vratite na režim fotografija ili režim video-zapisa kada ste u drugim režimima snimanja a da ne morate da otvarate klizni meni.Odmah ispod glavnog dugmeta okidača, samo dodirnite da biste se vratili u režim fotografija ili za povratak u režim video-zapisa.

Podešavanja režima snimanja

Možete da promenite podešavanja za neke od režima snimanja, kao što su Foto ili Video režim. Da biste promenili podešavanja, odaberite režim, a zatim dodirnite za pregled i izbor podešavanja koja su dostupna za taj režim.
Režim Podešavanje Opis

Fotografija

Selfi fotografija

Pro

Prebacujte između podešavanja vremena da biste podesili ili isključili tajmer. Pogledajte Snimanje fotografija pomoću tajmera za više detalja.

Fotografija

Selfi fotografija

Pro

Podesite kvalitet fotografije i odnos širina/visina. Pogledajte Podešavanje kvaliteta i veličine fotografije za više detalja.

Video zapis

Selfi video

Podesite video kvalitet. Pogledajte Podešavanje rezolucije video-zapisa za više detalja.

Video zapis

Selfi video

Uključite ili isključite snimanje zvuka visoke rezolucije. Pogledajte Uključivanje zvuka visoke rezolucije za više detalja.
Pro Odaberite RAW ili JPG format za fotografije. Pogledajte Snimanje RAW fotografije za više detalja.

Selfi fotografija

Uključivanje Šminka uživo i isključivanje. Pogledajte Poboljšavanje izgleda kože opcijom Šminka uživo za više detalja.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?