HTC 10‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Menjanje zvuka obaveštenja

Važno: Uverite se da je zvuk uključen.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore i dodirnite Podešavanja > Zvuk i obaveštenje.
  2. Dodirnite Podrazumevani zvuk obaveštenja, a zatim izaberite neki sa liste.
  3. Dodirnite Primeni.
Povezani „Kako da“
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?