HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Menjanje zvuka obaveštenja

Važno: Uverite se da je zvuk uključen.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore i dodirnite Podešavanja > Zvuk i obaveštenje.
  2. Dodirnite Podrazumevani zvuk obaveštenja, a zatim izaberite neki sa liste.
  3. Dodirnite Primeni.
Povezani „Kako da“
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?