HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

HTC Kamera

Snimajte odlične fotografije i video-zapise kamerom. Da bi vam bilo lakše, postoji više od jednog načina za pokretanje aplikacije Kamera.
  • Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  • Pritisnite NAPAJANJE dva puta dok je ekran isključen.
    Savet: Proverite da li je Brzo pokrenite kameru izabrano u Podešavanja > Prikaz, gestovi i tasteri.
Videćete način rada Fotografija, koji je fabrički način snimanja.
Prebacivanje između načina rada blica.
Otvorite klizni meni da biste izabrali način snimanja i izaberite podešavanja kamere.
Prebacivanje između foto HDR režima.
Prebacite se sa prednje na glavnu kameru.
Prelazite između Video i Foto režima.
Snimite fotografiju.
Pregledajte poslednju fotografiju ili video-zapis koji ste snimili.

Zumiranje

Pre kreiranja redovne slike ili video-zapisa, klizite prstom u traci za približavanje ili udaljavanje objekata. Možete slobodno približavati ili udaljavati tokom snimanja.

Uključivanje i isključivanje blica

Dodirnite taster blica kako biste izabrali njegovo podešavanje.

Kada koristite ili , kamera će inteligentno postaviti najbolje svetlo blica za Vašu fotografiju.

U režimu Selfi fotografije takođe možete da dodirnete ikonu blica da biste uključili ili isključili blic ekrana.

Korišćenje dugmadi za jačinu zvuka za snimanje

U aplikaciji Kamera možete postaviti tastere za JAČINA ZVUKA da funkcionišu kao tasteri za približavanje i udaljavanje.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Dodirnite za otvaranje menija.
  3. Dodirnite Podešavanja > Opcije tastera za jačinu zvuka.
  4. Odaberite kako želite koristiti tastere za jačinu zvuka dok koristite aplikaciju Kamera.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?