HTC 10‎

Korisnička uputstva

< < Menu

HTC Kamera

Snimajte odlične fotografije i video-zapise kamerom. Da bi vam bilo lakše, postoji više od jednog načina za pokretanje aplikacije Kamera.
  • Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  • Pritisnite NAPAJANJE dva puta dok je ekran isključen.
    Savet: Proverite da li je Brzo pokrenite kameru izabrano u Podešavanja > Prikaz, gestovi i tasteri.
Videćete način rada Fotografija, koji je fabrički način snimanja.
Prebacivanje između načina rada blica.
Otvorite klizni meni da biste izabrali način snimanja i izaberite podešavanja kamere.
Prebacivanje između foto HDR režima.
Prebacite se sa prednje na glavnu kameru.
Prelazite između Video i Foto režima.
Snimite fotografiju.
Pregledajte poslednju fotografiju ili video-zapis koji ste snimili.

Zumiranje

Pre kreiranja redovne slike ili video-zapisa, klizite prstom u traci za približavanje ili udaljavanje objekata. Možete slobodno približavati ili udaljavati tokom snimanja.

Uključivanje i isključivanje blica

Dodirnite taster blica kako biste izabrali njegovo podešavanje.

Kada koristite ili , kamera će inteligentno postaviti najbolje svetlo blica za Vašu fotografiju.

U režimu Selfi fotografije takođe možete da dodirnete ikonu blica da biste uključili ili isključili blic ekrana.

Korišćenje dugmadi za jačinu zvuka za snimanje

U aplikaciji Kamera možete postaviti tastere za JAČINA ZVUKA da funkcionišu kao tasteri za približavanje i udaljavanje.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Dodirnite za otvaranje menija.
  3. Dodirnite Podešavanja > Opcije tastera za jačinu zvuka.
  4. Odaberite kako želite koristiti tastere za jačinu zvuka dok koristite aplikaciju Kamera.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?