HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Optimizacija baterije za aplikacije

Kada imate uključene veze, kao što je Wi‍-Fi, dok je telefon u stanju mirovanja, neke aplikacije mogu i dalje nastavljati da koriste bateriju. Počevši od Androida 6.0, optimizacija baterije je fabrički omogućena za sve aplikacije, što pomaže u produženju vremena čekanja baterije kada ne koristite telefon.

Telefon treba da bude u stanju mirovanja duži vremenski period pre nego što optimizacija baterije stupi na snagu.

Isključivanje optimizacije baterije u aplikacijama

Ako postoje aplikacije za koje ne želite optimizaciju baterije, možete da isključite tu funkciju u tim aplikacijama.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite Baterija.
  3. Dodirnite Menu button > Optimizacija baterije.
  4. Dodirnite Nije optimizovan > Sve aplikacije kako biste videli kompletnu listu aplikacija.
  5. Da isključite optimizaciju baterije u nekoj aplikaciji, dodirnite naziv aplikacije, a zatim dodirnite Nemoj da optimizuješ > Završeno.

    Ponovite ovaj proces da isključite optimizaciju u drugim aplikacijama.

Da biste filtrirali listu i videli za koje aplikacije je optimizacija baterije isključena, dodirnite Sve aplikacije > Nije optimizovano.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?