HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kreiranje rezervne kopije uređaja HTC 10

Automatski kreirajte rezervnu kopiju HTC 10 na Google Disk da biste mogli da obnovite sadržaj, kao što su podaci i podešavanja aplikacije, nakon vraćanja na fabrička podešavanja ili prilikom obnavljanja podataka na novi HTC telefon.
 1. Na Početnom ekranu prevucite nagore i dodirnite Podešavanja > Kreiranje rezervne kopije i resetovanje.
 2. Dodirnite Kreiraj rezervnu kopiju mojih podataka.
 3. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. kako biste uključili opciju, a zatim pritisnite .
 4. Uverite se da je Automatsko obnavljanje uključeno.

  Ono dozvoljava da podaci i podešavanja aplikacije budu obnovljeni kada ponovo instalirate aplikaciju na HTC 10.

Savet: Da biste izabrali nalog za kreiranje rezervne kopije Vašeg primarnog Google naloga, dodirnite Nalog za kreiranje rezervne kopije, a zatim odaberite drugi Google nalog. Takođe, možete dodirnuti Dodaj nalog da dodate novi Google nalog za Vaše kreiranje rezervne kopije.

Kojim tipovima podataka se može napraviti rezervna kopija?

Na telefonima na kojima je instaliran Android 8, to su stavke od kojih se može napraviti rezervna kopija pomoću vašeg Google naloga:

Početni ekran Pozadina
Lista aplikacija
 • Aplikacije instalirane putem Google Play Store.
 • Veličina mreže ekrana aplikacije, redosled sortiranja i folderi aplikacija koje ste kreirali na Prilagođenom prikazu.
Podaci i podešavanja aplikacije
 • SMS tekstualne poruke.
 • Istorija poziva.
 • Google Calendar i Gmail podešavanja.
 • Podaci koji su sinhronizovani na vaš Google nalog, kao što su Google kontakti i događaji iz kalendara.
 • Podaci iz HTC aplikacija, kao što su kontakti u aplikaciji Ljudi koju ste sačuvali na telefonu, Sat i lista gradova za Vremenska prognoza, kao i nalozi e-pošte iz aplikacije Pošta.
 • Podaci i podešavanja aplikacija trećih strana koje ste instalirali, u zavisnosti od toga da li te aplikacije to dozvoljavaju.
Podešavanje uređaja Tonovi zvona, Wi‍-Fi mreže i njihove lozinke, kao i određena podešavanja uređaja.

Automatsko pravljenje rezervne kopije periodično kreira rezervnu kopiju vašeg telefona u privatnu fasciklu na Google Disk. Ono se obavlja svaka 24 sata kada je telefon neaktivan, kada se puni i kada je povezan na Wi‍-Fi mrežu.

Rezervna kopija podataka se neće računati u Vašu Google Disk kvotu za skladištenje. Velike datoteke ili datoteke koje su programeri aplikacija izabrali da isključe iz usluge neće biti sačuvane u rezervnoj kopiji.

Napomena: Obnavljanje vaše pozadine iz starog telefona može da zavisi od kompatibilnosti rezolucija ekrana vašeg starog telefona i HTC 10.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?