HTC 10‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Prečice aplikacija

Počev od Android 7.1, pritisnite i zadržite ikonu aplikacije na panelu vidžeta ili na ekranu Aplikacije da biste prikazali meni koji vam omogućava brz pristup drugim funkcijama aplikacije.
Napomena: Ne podržavaju sve aplikacije opciju prečica aplikacije.
  1. Pritisnite i zadržite ikonu aplikacije, na primer Sat.
  2. Na prikazanom meniju dodirnite funkciju koju želite da pokrenete u aplikaciji.
Povezani „Kako da“
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?