HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kontrolisanje dozvola aplikacije

Kada po prvi put otvorite aplikacije, od Vas će se zatražiti da im date dozvolu da pristupe određenim podacima ili funkcijama, kao što su kontakti ili mikrofon. Ovo vam pruža više kontrole nad time koje aplikacije imaju ovlašćeni pristup.
  • Ukoliko sumnjate da su određene aplikacije zlonamerne ili zahtevaju nepotrebne dozvole, možete izabrati Odbij da biste zaštitili svoj telefon.
  • Ukoliko izaberete Odbij u pouzdanoj aplikaciji, možda nećete moći da koristite aplikaciju ili pristupite svim njenim funkcijama. Kada do ovoga dođe, idite na Podešavanja da biste promenili dozvole aplikacije.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Aplikacije.
  2. Dodirnite > Konfiguriši aplikacije > Dozvole aplikacije, a zatim dodirnite tip podataka ili funkciju da biste izabrali koje aplikacije mogu da joj pristupe.
  3. Dodirnite prekidač za Uklj./Isklj. aplikacije da biste dozvolili pristup podacima ili funkcijama.
Savet: Da biste promenili tipove podataka kojima aplikacija može da pristupi, pritisnite i zadržite aplikaciju na Početnom ekranu ili na ekranu Aplikacije, dodirnite , a zatim dodirnite Dozvole.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?