HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Android 8.0

Android 8.0 donosi nove funkcije koje će rad sa aplikacijama i podešavanjima učiniti još praktičnijim. Evo pregleda nekih novih od njegovih novih funkcija.

Slika u slici

Držite mali prozor video snimka koji gledate ili podržanu aplikaciju na ekranu dok radite druge stvari na telefonu. Za većinu podržanih aplikacija, jednostavno pritisnite skener otiska prsta/POČETAK da biste smanjili aplikaciju u mali, pokretni prozor u donjem desnom uglu ekrana. Pomerite prozor povlačenjem, ili dodirnite prozor da biste videli podržane kontrole.
Napomena: Ne podržavaju sve aplikacije funkciju slika u slici. Da biste proverili da li je aplikacija podržana, idite na Podešavanja > Aplikacije > Menu button > Konfiguriši aplikacije > Poseban pristup aplikaciji > Slika u slici.

Odloži obaveštenja

Privremeno otkažite obaveštenja da biste oslobodili panel Obaveštenja ili zaključan ekran od smeća.

Za više informacija pogledajte Upravljanje obaveštenjima aplikacija ili Zaključavanje ekrana.

Bedževi ikona

Pomoću bedževa ikonabudite odmah obavešteni ukoliko imate nepročitana obaveštenja za aplikaciju. Na ikoni aplikacije se pojavljuje mala tačka koja označava da imate obaveštenje koje vam je možda promaklo. Tačke se pojavljuju na ikonama aplikacija, kao i na ekranu Sve aplikacije i na Početnom ekranu. Pritisnite i zadržite ikonu aplikacije da biste prikazali zbijenu verziju dostupnih obaveštenja. Pogledajte Uključivanje ili isključivanje bedževa ikona.

Ostale nove funkcije

  • Osećajte se sigurnije prilikom instaliranja aplikacija sa izvora koji nisu Google Play Store. Dozvola za preuzimanje i instaliranje aplikacija sa nepoznatih izvora se sada daje na nivou aplikacije. Pogledajte Preuzimanje aplikacija sa Interneta.
  • Tražite opciju podešavanja ali ne možete da se setite gde se nalazi? Opcija pretrage ekrana Podešavanja vam pomaže da ih pronađete čak i kada su duboko zatrpane u jednoj od kategorija. Dodirnite , a zatim unesite prvih nekoliko slova opcije koju tražite. Kada se opcija prikaže u rezultatima, dodirnite je da biste otišli na njen ekran.
  • Postoji ugrađena aplikacija menadžera datoteka koja vam trenutno omogućava da uradite jednostavnije stvari sa vašim multimedijalnim datotekama, kao što su kopiranje, premeštanje i brisanje. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Datoteke.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?