HTC 10‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Postavljanje vremena do gašenja ekrana

Ako ne koristite svoj uređaj određeno vreme, ekran Vašeg uređaja će se ugasiti kako bi se uštedela energija baterije. Možete postaviti vreme neaktivnosti pre neko što se ekran isključi.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Prikaz, gestovi i tasteri.
  2. Dodirnite Vreme isključivanja ekrana, a zatim unesite vreme nakon kojeg će se ekran ugasiti.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?