HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Dodavanje novog kontakta

 1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Ljudi.
 2. Na kartici Ljudi, dodirnite . Ako imate podešene naloge e-pošte na svom telefonu, od vas će biti zatraženo da izaberete koji nalog treba da sačuva kontakt.
 3. Dodirnite polje Ime, pa unesite ime kontakta. Dodirnite Edit button da biste posebno uneli ime, srednje ime ili porodično prezime kontakta ili, pak, na primer, odrednicu poput g. za gospodin.
 4. Odaberite vrstu kontakta. Ovo određuje sa kojim će se nalogom kontakt sinhronizovati.
 5. Unesite informacije o kontaktu u polja.
 6. Dodirnite .
Kada dodirnete Dodaj kontakt na svojoj listi kontakata, videćete informacije o kontaktu i razmenu poruka i poziva sa njim.

Kako dodati dodatni broj kontaktu?

Dok kreirate novi kontakt ili uređujete kontaktne informacije u opciji Ljudi, možete dodati dodatni broj kontaktu, kako biste preskočili govorna pitanja prilikom pozivanja.
 1. Nakon unošenja broja glavne linije, učinite nešto od navedenog:
  • Dodirnite P kako biste uneli pauzu pre nego što telefon bira dodatni broj. Za unos duže pauze, unesite P nekoliko puta.
  • Dodirnite W kako bi bilo zatraženo da unesete dodatni broj.
 2. Unesite dodatni broj.

Zašto ne mogu da vidim novododate kontakte u aplikaciji Ljudi?

Proverite da li ste kreirali kontakt pod određenim tipom naloga. Na aplikaciji Ljudi, dodirnite Imenik, a zatim odaberite naloge ili izvore iz kojih treba prikazati kontakte.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?