HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Pristup vašim aplikacijama

Postoje dva jednostavna načina za pristup listi aplikacija.
  • Prevucite nagore na Početnom ekranu.
  • Dodirnite na HTC BlinkFeed ili Početnom ekranu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?