HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Funkcije dostupnosti

HTC 10 ima funkcije i podešavanja koja dozvoljavaju jednostavan pristup i korišćenje aplikacija i funkcija.

Poboljšavanje čitljivosti ekrana

Ukoliko imate probleme sa vidom, iskoristite prednosti ovih funkcija kako biste poboljšali čitljivost ekrana.

Poboljšanje zvuka

Ako slabo čujete, ove opcije povezane sa zvukom učiniće da slušanje zvuka sa HTC 10 uređaja bude jasnije i razumljivije.

Napomena: Ove opcije možete pronaći u podešavanjima Pristupačnosti na vašem telefonu. Za više informacija, pogledajte Podešavanja pristupačnosti.
  • Koristite TalkBack kako biste čuli zvučnu povratnu informaciju o tome šta radite na Vašem telefonu. Pogledajte TalkBack.
  • Omogućite funkciju Izaberi za govor, tako da vaš telefon izgovara izabrane stavke na ekranu, kao što su tekstovi ili slike.
  • Kada koristite slušalice, možete da kontrolišete balans zvuka ili da omogućite mono zvuk kada koristite jednu slušalicu.
  • Uključite Nepročitani podsetnik na obaveštenja da bi vaš telefon reprodukovao zvuk ili vibraciju u podešenim vremenskim intervalima kada imate nepročitano obaveštenje.

Koristite svoj glas

Možete koristiti svoj glas kako biste izvršili neku radnju na HTC 10.

  • Pretražite informacije na Internetu koristeći Google Voice Search.
  • Unesite tekst svojim glasom. Pogledajte Unos teksta govorom.
  • Podesite ličnog digitalnog pomoćnika ili glasovnu uslugu zasnovanu na oblaku koja obavlja određene funkcije i omogućuje informacije putem glasovnih komandi.

Korišćenje Motion Launch

Motion Launch kombinuje pokret i gest prstom da izvrši radnju kao što je buđenje HTC 10 iz stanja mirovanja ili pokretanje kamere. Za više detalja, pogledajte Motion Launch.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?