HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Zašto se telefon ne budi kada dodirnem skener otiska prsta?

Ako se vaš telefon ne budi kada dodirnete skener otiska prsta, proverite sledeće:
  • U meniju Podešavanja > Skener otiska prsta, pobrinite se da opcija Buđenje ekrana bude izabrana.
  • Uverite se da senzor približavanja nije pokriven dok držite telefon. Pogledajte korisničko uputstvo da biste videli gde se nalazi senzor.
  • Pobrinite se da vam prst ne bude vlažan niti previše suv.
  • Nemojte da nosite rukavice kada koristite skener otiska prsta.
  • Dodirnite skener otiska prsta najmanje 2 sekunde da bi prepoznao vaš otisak prsta.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?