HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Zašto se telefon sam isključuje?

Ima nekoliko razloga zbog kojih telefon može da se isključi ili da isključi ekran. Isprobajte savete u nastavku koji možda mogu da pomognu u rešavanju problema.

Provera da li se telefon nalazi u režimu mirovanja

Prvo proverite da li je telefon stvarno isključen pritiskom na dugme za NAPAJANJE. Ako se ekran odmah vrati na isti ekran od ranije, tada se telefon nije isključio. Ekran se automatski isključuje nakon određenog perioda vremena, koji je uobićajen. Da biste podesili koliko dugo ekran ostaje uključen, idite na Podešavanja, a zatim učinite nešto od sledećeg:
 • Dodirnite stavku Prikaz i gestovi.
 • Dodirnite stavku Prikaz, gestovi i tasteri.
 • Dodirnite stavku Prikaz.

Punjenje baterije

Ako je telefon potpuno isključen, proverite da li je on napunjen. Priključite telefon na punjač i proverite nivo baterije. Kada je baterija telefona suviše slaba, telefon će se automatski isključiti.

Pronalaženje aplikacije koja uzrokuje problem

Ponekad neka aplikacija može da uzrokuje nestabilnost softvera, što dovodi do toga da se telefon sam isključi. Ovo je mogući uzrok ukoliko se telefon sam isključuje samo kada koristite određene aplikacije ili obavljate specifične zadatke.
 • Deinstalirajte bilo koji menadžer zadataka ili aplikacije za štednju baterije.
 • Proverite da li se telefon sam isključuje samo dok koristi specifičnu aplikaciju ili obavlja određeni zadatak.
 • U aplikaciji Google Play Store proverite da li su sve vaše aplikacije ažurirane.
 • Deinstalirajte aplikacije koje su instalirane neposredno pre pojave problema.

Ažuriranje softvera vašeg telefona

Ako problem ne izaziva aplikacija, proverite ažurirane verzije softvera vašeg telefona i, ukoliko je ažurirna verzija dostupna, preuzmite i instalirajte je.

 1. Idite na Podešavanja.
 2. Dodirnite , pretražite Ažurne verzije softvera, a zatim ga dodirnite da biste pretražili rezultate.
  Napomena: Na određenim modelima telefona, možda ćete morati da pretražite Ažuriranje sistema.
 3. Dodirnite Proveri odmah.

Provera neuobičajeno toplog ili vrućeg telefona

Ako je telefon neobično topao na dodir, možda će se sam isključiti. To omogućava telefonu da se ohladi i sprečava moguća oštećenja unutrašnjih komponenti.

Da biste sprečili isključivanje telefona zbog visokih temperatura:

 • Izbegavajte korišćenje telefona na direktnoj sučevoj svetlosti i u prekomerno toplim okruženjim bilo koji vremenski period.
 • Izbegavajte korišćenje aplikacija koje zahtevaju veliku snagu procesora ili video kartice duži vremenski period.
 • Ako se telefon zagreje tokom punjenja, odvojite ga sa punjača i zatvorite sve pokrenute aplikacije, zatim ga ostavite da se ohladi pre nego nastavite sa punjenjem.
 • Koristite HTC punjač i kabl za napajanje. Punjači i kablovi za napajanje trećih strana možda neće raditi ispravno i mogu da dovedu do zagrevanja telefona tokom napajanja.
Napomena: Tokom normalnog rada, Vaš telefon nikada neće biti toliko vruć da izazove opekotine ili druge telesne povrede zbog toplote koju je generisao.

Obavljanje fabričkog resetovanja preko opcije Podešavanja

Kao poslednju opciju, možete da resetujete telefon na fabrička podešavanja. Pre nego što to uradite, imajte na umu sledeće:
 • Fabričko resetovanje će izbrisati sve podatke, medije i datoteke iz memorije telefona. Njih ćete izgubiti i nećete moći da ih obnovite ako ih prethodno niste sinhronizovali ili napravili rezervnu kopiju. Pre nego što nastavite, proverite da li ste kreirali rezervnu kopiju svih važnih informacija i datoteka.
 • Proverite da li je telefon napunjen najmanje 35% pre obavljanja resetovanja ili je povezan na HTC punjač i aktivno se puni.
 • Vodite računa da znate ime svog Google naloga i lozinku. Biće vam potrebni da biste otključali telefon posle fabričkog resetovanja.

  Za telefone sa operativnim sistemom Android 5 Lollipop ili novijom verzijom, možda je omogućena Zaštita uređaja, što znači da ćete nakon resetovanja na fabrička podešavanja morati da se prijavite koristeći isti Google nalog kojim ste bili prijavljeni na telefon. Ako ste zaboravili lozinku Google svog naloga, koristite web pregledač na svom računaru i idite na www.google.com/accounts/recovery da biste prvo resetovali svoju lozinku.

Za obavljanje fabričkog resetovanja:

 1. Idite na Podešavanja.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
  • Dodirnite stavku Sistem > Resetovanje.
  • Dodirnite stavku Kreiranje rezervne kopije i resetovanje.
 3. Dodirnite Resetuj na fabričke podatke, a zatim dodirnite Resetuj telefon.

  Ako na uređaju imate bezbednosno zaključavanje, biće potrebno da unesete i bezbednosne informacije.

 4. Dodirnite Obriši sve ili dodirnite U redu kad se to od vas zatraži.

  Telefon će se ponovo pokrenuti i resetovati.

Deinstaliranje aplikacije koja uzrokuje problem

Nakon resetovanja telefona, proverite da li se telefon automatski isključuje pre i posle reinstaliranja vaše aplikacije. Ako se problem pojavi i posle reinstaliranja aplikacije, on je najverovatnije prouzrokovan nekom aplikacijom, i potrebno je da tu aplikaciju deinstalirate.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?