HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Zašto se moja baterija tako brzo troši?

Važno je da razumete način na koji telefon troši energiju da bi ste razumeli šta dovodi do njenog trošenja.
  • Proverite informacije o korišćenju baterije da biste videli koje aplikacije i usluge sistema troše bateriju. Ove informacije prikazuju procenjeni procenat energije baterije koji su aplikacija ili usluga potrošili.
  • Ažuriranje aplikacija i sistemskog softvera može pomoći u poboljšanju veka trajanja baterije, tako što osigurava da budu instalirana najnovija poboljšanja performansi. Ažurirajte sve aplikacije na Google Play Store i proverite najnovija ažuriranja na svom telefonu.
  • Ako se problem nedavno pojavio, može da pomogne deinstaliranje aplikacija koje su instalirane neposredno pre pojave problema. Neke aplikacije nisu optimizovane za korišćenje baterije kao što je slučaj sa drugima, što može da utiče na vek trajanja baterije.

    U zavisnosti od modela telefona, idite na Podešavanja, a zatim dodirnite Aplikacije i obaveštenja > Informacije o aplikaciji ili dodirnite stavku Aplikacije. Izaberite aplikaciju koja je instalirana neposredno pre nego što se problem pražnjenja baterije pojavio. Dodirnite Deinstaliraj.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?