HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Zašto aplikacije na mom telefonu padaju i prinudno se zatvaraju?

U nekim slučajevima, aplikacija može da se prinudno zatvori, padne, često zamrzava ili prestane da reaguje, ili generalno ne radi onako kako je dizajnirana. Ovo mogu da izazivaju mnogi faktori, ali većina problema sa aplikacijom može da se reši ažuriranjem softvera ili brisanjem podataka aplikacije.

Ažuriranja aplikacije obično sadrže zakrpe za rešavanje problema koji se identifikuju kod aplikacije. Neka ažuriranja aplikacija se isporučuju putem Google Play Store , dok se ostala nalaze u ažuriranjima softvera uređaja.

Brisanje podataka aplikacije

Brisanje podataka aplikacije će izbrisati sva podešavanja, sačuvane informacije ili druge konfiguracije aplikacije.
Važno: Pre nego obavite ovaj korak, proverite da li ste kreirali rezervnu kopiju svih važnih informacija.
 1. Idite na Podešavanja.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
  • Dodirnite Aplikacije i obaveštenja > Informacije o aplikaciji.
  • Dodirnite stavku Aplikacije.
 3. Pronađite i dodirnite aplikaciju u kojoj se javlja problem.
 4. Dodirnite stavku Memorija > Brisanje podataka.
 5. Dodirnite U redu da biste potvrdili.

Ažuriranje aplikacija iz Google Play Store prodavnice

Proverite da li su sve vaše aplikacije ažurirane, jer mnogi programeri aplikacija uključuju poboljšanja performansi u ažuriranja aplikacija.

 1. Otvorite aplikaciju Google Play Store.
 2. Dodirnite Drawer button, a zatim dodirnite Moje aplikacije i igrice. Na kartici Ažuriranja biće prikazana dostupna ažuranja za instalirane aplikacije.
 3. Dodirnite Ažiriraj sve da biste ažurirali sve instalirane aplikacije. Da biste ažurirali određene aplikacije, dodirnite taster Ažuriraj pored aplikacije.

Ažuriranje softvera vašeg telefona

Ako problem ne izaziva aplikacija, proverite ažurirane verzije softvera vašeg telefona i, ukoliko je ažurirna verzija dostupna, preuzmite i instalirajte je.

 1. Idite na Podešavanja.
 2. Dodirnite , pretražite Ažurne verzije softvera, a zatim ga dodirnite da biste pretražili rezultate.
  Napomena: Na određenim modelima telefona, možda ćete morati da pretražite Ažuriranje sistema.
 3. Dodirnite Proveri odmah.

Reinstaliranje aplikacije

Ako je aplikacija preuzeta ili ažurirana iz aplikacije Google Play Store , reinstaliranje aplikacije ili njeno ažuriranje može da reši problem sa aplikacijom.
 1. Idite na Podešavanja.
 2. Uradite nešto od sledećeg:
  • Dodirnite Aplikacije i obaveštenja > Informacije o aplikaciji.
  • Dodirnite stavku Aplikacije.
 3. Izaberite aplikaciju u kojoj se javlja problem.
 4. Izaberite Deinstaliraj za aplikacije koje su preuzete iz aplikacije Google Play Store ili Deinstaliraj ažuriranja za prethodno instalirane aplikacije. Izaberite U REDU da biste potvrdili izbor.
 5. Instalirajte aplikaciju ili je ponovo ažurirajte preko aplikacije Google Play Store .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?